OP a GDPR

Obecné podmínky

 • Dodáváme zboží na základě objednávky z internetových stránek www.i-kvetiny.cz nebo na základě telefonické objednávky.
 • Doručujeme v provozních hodinách. Na základě domluvy lze i mimo provozní dobu.
 • Uvedené ceny kytic jsou konečné, s DPH.
 • Nezaručujeme konkrétní hodinu doručení, protože nelze předvídat dopravní komplikace. Výjimkou jsou svatby a pohřby, zde zaručujeme včasné doručení. Vždy se však snažíme doručit květiny v požadovaný čas.

 

Ochrana osobních údajů

 • Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail), která jsou součástí registrace na našich webových stránkách nebo nám byla sdělena během telefonické objednávky, jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
 • Údaje o zákaznících zásadně nesdělujeme třetím osobám.
 • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu i-kvetiny.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků provozovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 • Jednotlivé objednávky jsou provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Převzetí

 • Objednané zboží doručujeme vždy do rukou adresáta.
 • Pokud adresáta nezastihneme, kontaktujeme jej na uvedeném telefonním čísle.
 • Doručujeme-li květinový dar a příjemce není k zastižení v domluveném termínu, kontaktujeme objednavatele na uvedeném telefonním čísle.

 

Dodací podmínky

 • Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán v těchto případech Vám bude nabídnuta jiná alternativa.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
 • Alkoholické výrobky - víno, neprodáváváme osobám mladším 18 let.
 • Zvolený čas doručení v košíku je pouze orientační a může se lišit od skutečného času doručení. Snažíme se však objednávky doručit ve zvolený čas a u drtivé většiny objednávek se nám to daří.

 

Reklamační řád

 • Zakládáme si na kvalitě a čerstvosti květin, ale také na přístupu k zákazníkovi.
 • Může dojít k přehození objednávky při expedici nebo poškození příliš chladným počasím při přepravě. V takovém případě dojde neprodleně k nápravě.
 • V případě reklamace zboží volejte na tel. číslo 702 803 903
 • Reklamované zboží Vám nemůžeme vyměnit, pokud nepředložíte účtenku.
 • Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval, že zboží, které obdržel je to, co si objednal.
 • Pokud zákazník obdrží jiné zboží, než si objednal a nechce ho, bude mu co nejrychleji dodáno zboží co si objednal.
 • Přijímáme pouze reklamace na zboží, které bylo zakoupeno v den reklamace. Na reklamované objednávky z  předchozích dnů nebudeme brát zřetel.
 • Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel.
 • Nejsme odpovědni za nedodržení termínu doručení v případě, že objednavatel podá chybné nebo neúplné údaje o adresátovi.

 

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu OsobníVinotéka.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Upozornění - Fotografie jsou poskytovány jako ilustrační. Složení produktu je definováno v parametrech, ale barva a vazba se může lišit od ve skutečnosti.
 • Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.
 • Při vytváření objednávky je nutno vždy, k jakémukoli produktu, zakoupit alespoň jednu květinu. Cena květiny není nijak omezena.
 • Jsme vlastníci výhradních licencí pro použíti obrázků a textů. Je zakázáno kopírovat jakýkoliv materiál.

 

EET

 • V této provozovně je prováděna elektronická evidence tržeb v běžném režimu.
 • VYSTAVUJEME EET ÚČTENKY ELEKTRONICKY - EMAILEM
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
  Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Článek 1: Definice

1.1
Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze začínající velkým písmenem níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak:
1.1.1
AZ – zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů;
1.1.2
Cena – kupní cena za Zboží a/nebo cena licence ke Zboží stanovená Poskytovatelem pro každé jedno přesně specifikované Zboží v IS;
1.1.3
Internetová adresa – internetová adresa www.i-kvetiny.cz;
1.1.4
IS – movitá nehmotná věc – počítačový program ve smyslu ust. § 2 odst. 2 AZ, tedy informační systém (e-shop) provozovaný Poskytovatelem dostupný z Internetové adresy;
1.1.5
Nákupní košík – část IS automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí IS, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a změnou množství vybraného Zboží;
1.1.6
NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (pokud tento bude dále novelizován, má se za to, že pro daný vztah se tento použije v účinném znění, tedy ve znění pozdějších předpisů);
1.1.7
Poskytovatel – HÁJEK ENTERPRISES s.r.o., IČ: 06657001, DIČ: CZ06657001;
1.1.8
Objednávka – objednávka Zboží, provedená Uživatelem prostřednictvím IS (vyjadřuje zájem Uživatele koupit Zboží, které je obsahem Nákupního košíku);
1.1.9
Předregistrace – je elektronická registrace Uživatele do databáze IS provedená na základě vyplnění údajů v IS Uživatelem při nákupu Zboží a uzavírání Smlouvy, jestliže Uživatel současně nepožádal o provedení Registrace; na základě Předregistrace není Uživateli zřízen Uživatelský účet;
1.1.10
Přístupové údaje – unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze IS při Registraci;
1.1.11
Registrace – elektronická registrace Uživatele do databáze IS provedená vyplněním alespoň povinných registračních údajů, zejména jména, příjmení, emailu a Přístupových údajů, případně dalších údajů požadovaných IS při Registraci (povinné údaje jsou v IS označeny), a jejích následným uložením do databáze IS; Registrace může proběhnout i přes službu třetí strany, zejména přes sociální síť, přes kterou IS Registraci umožní.
1.1.12
Smlouva – kupní smlouva ve smyslu ust. § 2079 a násl. NOZ uzavřená mezi Poskytovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím IS;
1.1.13
Smluvní strany – Poskytovatel a Uživatel;
1.1.14
Služba – veškeré činnosti prováděné Poskytovatelem podle těchto VOP, zejména provádění Registrace, zřizování a nakládání s Uživatelským účtem a uzavírání a plnění Smluv;
1.1.15
Spotřebitel – fyzická osoba – Uživatel, která uzavře Smlouvu s Poskytovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;
1.1.16
Uživatel – fyzická nebo právnická osoba s výjimkou Poskytovatele, která užívá IS;
1.1.17
Uživatelský účet – je část IS, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
1.1.18
VOP – tyto Všeobecné podmínky společnosti Poskytovatele pro distanční prodej;
1.1.19
Zboží – věc nabízená Poskytovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím IS, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;
1.1.20
Zvláštní Zboží – Zboží, obvykle typické některými specifickými vlastnostmi, pro které se v některých případech uplatní zvláštní postup, jak jej dále upravuje Článek 10 VOP.

Článek 2: Předmět VOP

2.1
Tyto VOP stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem při nákupu Zboží Uživatelem.
2.2
Tyto VOP jsou pro Uživatele závazné již při samotném užití IS.
2.3
Uživatel je povinen potvrdit souhlas s těmito VOP aktivním právním jednáním při Registraci a nemá-li zřízen Uživatelský účet, tak před dokončením Objednávky. Nový souhlas Uživatele je třeba vždy, když dojde ke změně VOP způsobem stanoveným dále v těchto VOP.

Článek 3: Informace pro spotřebitele

3.1
Poskytovatel informuje Spotřebitele před uzavřením Smlouvy o skutečnostech uvedených v příloze č. 1 těchto VOP.

Článek 4: IS a Uživatelský účet

4.1
IS je mj. internetovým obchodem (e-shopem), jehož prostřednictvím mohou Uživatelé nakupovat Zboží. V některých případech může být nákup Zboží umožněn pouze Uživatelům starším 18 let.
4.2
Uživatel, poté co se seznámil s IS, činí nesporným, že IS splňuje náležitosti uvedené v ust. § 562 odst. 2 NOZ. Za účelem odstranění výkladových nejasností ust. § 562 odst. 2 NOZ Smluvní strany ujednávají, že ochranou záznamů proti změnám se rozumí ochrana proti provedení změn neautorizovanou osobou nebo provedení změny záznamů bez určení přesného času takové změny; změny záznamů, u nichž je zaznamenán čas a lze je provést jen prostřednictvím k tomu autorizované osoby jsou povoleny.
4.3
Uživatel je oprávněn využívat IS pouze pro svou vlastní potřebu způsobem předvídaným těmito VP.
4.4
Uživatel je oprávněn obracet se se svými připomínkami a žádostmi na Poskytovatele prostřednictvím IS, či jiným způsobem uvedeným v IS nebo ve VOP.
4.5
Uživatel nesmí při využívání IS jakýmkoliv způsobem zasahovat do IS a technologie Poskytovatele, zejména nesmí používat systémových příkazů, které by mohly změnit funkci nebo nastavení IS Poskytovatele nebo jakýmkoli způsobem systematicky a opakovaně využívaly IS Poskytovatele nebo by mohly komukoli způsobit újmu, dále zejména nesmí: používat programové řešení ovlivňující funkcionalitu nebo bezpečnost IS, popř. jakýmkoli způsobem porušující práva třetích osob nebo Poskytovatele nebo jež nejsou v souladu s právem České republiky nebo Evropských společenství, apod.
4.6
Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
4.7
Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
4.8
Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto Přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Poskytovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli. Poskytovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové Přístupové údaje.
4.9
Uživatel je povinen neprodleně prostřednictvím IS informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Uživatele uvedených v IS.

Článek 5: Registrace

5.1
Před dokončením Objednávky je Uživatel oprávněn požádat Poskytovatele o Registraci, tj. o zřízení Uživatelského účtu. Žádost bude provedena využitím příslušné funkce IS.
5.2
Jestliže Uživatel nepožádá před dokončením Objednávky o zřízení Uživatelského účtu, může provést nákup Zboží i bez Registrace. V takovém případě provede Poskytovatel pouze Předregistraci.
5.3
Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel uchovával údaje o Objednávkách učiněných v rámci Předregistrace.
5.4
Uživatel bere na vědomí, že emailovou adresu zadanou Uživatelem při nákupu Zboží bez Registrace nebude možné použít při dalším nákupu v kombinaci s jiným jménem a příjmením, resp. názvem, než jaký byl zadán při prvním nákupu Uživatele bez Registrace.
5.5
Jestliže Uživatel požádá o provedení Registrace a zřízení Uživatelského účtu po realizaci nákupu Zboží bez Registrace, budou ke zřízení Uživatelského účtu použity údaje z Předregistrace a budou mu zpřístupněny údaje i o předchozích Objednávkách učiněných ze stejné emailové adresy, která byla použita při Předregistraci (pokud má tyto Poskytovatel k dispozici), s čímž Uživatel souhlasí.
5.6
Uživatel je oprávněn kdykoli požádat Poskytovatele, aby údaje uložené v rámci Předregistrace z IS odstranil a Předregistraci tak zrušil, a to postupem upraveným v článku 14.4 těchto VOP.

Článek 6: Objednávka a uzavření Smlouvy

6.1
Uživatel je oprávněn realizovat Objednávku po provedení Registrace nebo i bez jejího provedení.
6.2
Objednávka tvoří nezbytnou součást nákupu. Pro úspěšné provedení Objednávky je Uživatel povinen:
6.2.1
aktivací příslušné funkce IS, zejména prostřednictvím příslušného tlačítka v IS (které je patřičně označeno), zařadit Uživatelem vybrané Zboží do Nákupního košíku,
6.2.2
zvolit množství Zboží zařazeného do Nákupního košíku, a neučiní-li tak aktivním právním jednáním, bude do Nákupního košíku zařazeno vybrané Zboží v množství jednoho (1) kusu, bude-li se jednat o Zboží na váhu je nutné, aby Uživatel toto množství zadal svým aktivním jednáním,
6.2.3
zvolit způsob placení Ceny a dodání Zboží z možností nabídnutých mu v IS,
6.3
V rámci procesu realizace Objednávky až do okamžiku jejího potvrzení je Uživatel oprávněn:
6.3.1
Zboží z Nákupního košíku vyřadit,
6.3.2
změnit množství Zboží zařazeného do Nákupního košíku.
6.4
Množství dostupného Zboží uvedené u daného Zboží v IS je pouze orientační. V případě, že Poskytovatel nebude mít v dispozici množství Zboží vložené Uživatelem do Nákupního košíku, informuje o této skutečnosti Uživatele v přiměřené době po odeslání Objednávky. Poskytovatel je oprávněn limitovat maximální množství konkrétního Zboží, které může Uživatel objednat v rámci jedné Objednávky, případně v rámci stanoveného časového úseku. O tomto omezení bude Uživatel informován zpravidla přímo u konkrétního Zbo­ží.
6.5
Objednávka je Uživatelem potvrzena okamžikem využití příslušného tlačítka v IS.
6.6
Poskytovatel potvrdí doručení Objednávky Uživateli prostřednictvím IS a/nebo zasláním emailové zprávy, případně jiným vhodným způsobem. Tímto okamžikem je uzavřena Smlouva.

Článek 7: Cenové podmínky a platba

7.1
Uživatel je povinen za řádně dodané Zboží uhradit Poskytovateli Cenu platnou v okamžiku potvrzení Objednávky dle čl. 6.5 VOP.
7.2
Poskytovatel nabídne v rámci nákupního procesu (Objednávky) prostřednictvím IS z následujících možností jeden nebo více způsobů placení Ceny za Zboží vložené do Nákupního košíku:
7.2.1
dobírkou prostřednictvím majitele poštovní licence nebo jiného doručovatele,
7.2.2
bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený v IS,
7.2.3
platební kartou prostřednictvím internetové platební brány, přičemž Uživatel má právo zvolit značku platební karty ze značek uvedených v IS, přičemž v takovém případě je Poskytovatel za účelem ověření platnosti karty oprávněn provést blokaci částky ve výši 50,– Kč z bankovního účtu Uživatele, nevznikne-li Poskytovateli nárok na úhradu Ceny, bude blokace bez zbytečného odkladu uvolněna,
7.2.4
v hotovosti při osobním převzetí Zboží,
7.2.5
platební kartou při osobním převzetí Zboží prostřednictvím příslušného terminálu, přičemž Uživatel má právo zvolit značku platební karty ze značek podporovaných daným terminálem,
7.2.6
prostřednictvím internetového platebního systému, zejména PayU, GP webpay, Paypal (pro země mimo ČR);
7.2.7
jiným způsobem uvedeným v IS.
7.3
Uživatel má povinnost zvolit prostřednictvím IS před potvrzením Objednávky jeden ze způsobů zaplacení Ceny uvedený v IS.
7.4
Uživatel bere na vědomí, že Cena Zboží v IS může být Poskytovatelem stanovena s množstevním a/nebo časovým omezením.
7.5
Uživatel nese veškeré náklady jím zvoleného způsobu placení Ceny, nebude-li v IS uvedeno jinak. Poskytovatel není povinen náklady na jednotlivé způsoby placení Ceny v IS uvádět.
7.6
Vlivem technické chyby v IS může dojít k zobrazení Ceny u daného Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu, v takovém případě Poskytovatel nemá povinnost dodat objednané Zboží za zobrazenou Cenu a kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou Cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou Cenu přijme, pokud se tak nestane, ruší se Smlouva od počátku, byla-li uzavřena, jinak se ruší od počátku Objednávka Uživatele, a to v části týkající se předmětného Zboží.
7.7
Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není poskytovatelem platebních služeb ani portálů, nenese za jakoukoli realizaci platby přes tyto platební služby odpovědnost a tyto VOP se nevztahují na podmínky jejich využití, které se vždy řídí podmínkami konkrétní platební služby.

Článek 8: Dodání Zboží

8.1
Poskytovatel nabídne v rámci nákupního procesu (Objednávky) prostřednictvím IS z následujících možností jeden nebo více způsobů dodání Zboží vloženého do Nákupního košíku:
8.1.1
dodání Zboží prostřednictvím majitele poštovní licence nebo jiného doručovatele na adresu zadanou Uživatelem v IS jako doručovací adresu a nebude-li doručovací adresa zadána, považuje se za doručovací adresu adresa bydliště nebo sídla zadaná Uživatelem do IS,
8.1.2
dodání Zboží prostřednictvím osobního odběru Uživatele z výdejního místa zvoleného Uživatelem v IS.
8.2
Uživatel má povinnost zvolit prostřednictvím IS před potvrzením Objednávky jeden ze způsobů dodání Zboží uvedený v IS. Uživatel bere na vědomí, že pro některé druhy Zboží nemusí být dostupné všechny nebo stejné způsoby dodání.
8.3
Poskytovatel uvede u každého způsobu dodání Zboží náklady na takové dodání. Uživatel bere na vědomí, že tyto údaje jsou pouze orientační a v době od výběru konkrétního způsobu dodání Zboží do uzavření Smlouvy se mohou změnit. Uživatel je vždy povinen uhradit náklady na konkrétní způsob dodání Zboží ve výši aktuální v okamžiku uzavření Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby náklady jednotlivých způsobů dodání uvedené v IS byly vždy aktuální. Poskytovatel může také hradit náklady dodání Zboží sám, pokud toto uvede v IS, a to zejména tak, že v rámci IS uvede u nákladů/ceny dodání/dopravy, že doprava/dodání bude zdarma (což je oprávněn spojit i s dalšími podmínkami, zejména objemem nakoupeného Zboží).
8.4
Zboží bude dodáno na adresu uvedenou Uživatelem v Objednávce. Dodané Zboží je Uživatel povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupit od Smlouvy. Za marný pokus o dodání objednaného Zboží mohou být Poskytovatelem účtovány poplatky. Tím není dotčeno právo Poskytovatele požadovat náhradu škody, a to zejména tehdy, jestli Zboží dodávané Uživateli již nemohlo být dodáno jinému Uživateli.
8.5
Při převzetí je Zboží je Uživatel povinen uhradit Cenu za Zboží, jestliže zvolil možnost platby Ceny při dodání. Poskytovatel není povinen Uživateli Zboží předat, jestliže Uživatel neuhradí Cenu a/nebo nepodepíše dodací list. Takové doručení se považuje za marný pokus s následky, jak jsou popsány v čl. 8.4 VOP.
8.6
Jestliže Uživatel při dodání využije svého práva na odstoupení od Smlouvy v souladu s těmito VOP a NOZ. Jestliže Zboží nepřevezme, považuje se pokus o doručení za marný v souladu s čl. 8.4 VOP.

Článek 9: Reklamace, ukončení Smlouvy

9.1
Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a §2096 NOZ. Za vadu se považuje i plnění jiného Zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží; Smluvní strany ujednávají, že takovým dokumentem je pouze licenční nebo registrační klíč nutný k dokončení instalace daného Zboží.
9.2
Právo Uživatele z vadného plnění (Zboží) zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Uživatele, byť se projeví až později. Právo Uživatele založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobil porušením své povinnosti.
9.3
Vadou Zboží není hmotnostní odchylka, nepřekračuje-li tato více než 10%.
9.4
Uživatel nemá práva z vadného plnění (Zboží), jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy, zejména pokud je u daného Zboží v IS uvedeno, že trpí vadou.
9.5
Neoznámil-li Uživatel vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy. Uživatel oznámí vadu Zboží prostřednictvím IS a/nebo kontaktních údajů uvedených v IS.
9.6
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace obdobného významu.
9.7
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však nepoužije
9.7.1
u Zboží prodávaného za nižší Cenu na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána,
9.7.2
na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
9.7.3
u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Uživatelem,
9.7.4
u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace podobného významu, kdy lze uplatnit práva z vad pouze do uplynutí takto stanovené doby, nebo
9.7.5
vyplývá-li to z povahy Zboží.
9.8
Vada Zboží nemá vliv na povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli Cenu za Zboží podle Smlouvy.
9.9
Poskytovatel poskytuje na Zboží záruku jen v případě, že je tak výslovně u daného Zboží uvedeno v IS v momentě, kdy je Zboží vloženo do Nákupního košíku, a to v délce a rozsahu u daného Zboží uvedeného.
9.10
Záruční podmínky na Zboží se řídí Reklamačním řádem, který tvoří přílohu č. 2 těchto VOP, a příslušnými právními předpisy. Za záruční list se považuje daňový doklad na dané Zboží.
9.11
Uživatel je povinen poškození obalu, resp. balení Zboží nahlásit ihned Poskytovateli prostřednictvím IS a/nebo kontaktních údajů v něm uvedených a zároveň poškození obalu Zboží zaznamenat do příslušného dokumentu potvrzujícího předání Zboží Uživateli.
9.12
Je-li Zboží použité a je-li tak označeno v IS nebo vyplývá-li tato skutečnost z jiných údajů uvedených v IS, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.
9.13
Poskytovatel má právo od Smlouvy kdykoliv odstoupit v odvodněných případech, zejména pokud nebude schopen dodat Zboží v době, která je uvedena v IS jako doba dodání, Zboží nebude dostupné u dodavatele Poskytovatele z jiných důvodů, které budou činit dodávku Zboží nadměrně nákladnou, komplikovanou, obtížnou nebo nemožnou. Poskytovatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy, bude-li se důvodně domnívat, že Uživatel porušuje Smlouvu, tyto VOP nebo závazné právní předpisy.
9.14
Spotřebitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s úpravou, kterou obsahuje Článek 16 VOP.

Článek 10: Odchylná ujednání pro Zvláštní Zboží

10.1
Zvláštním Zbožím se rozumí:
10.1.1
potraviny;
10.1.2
jiné Zboží, výslovně takto označené Poskytovatelem.
10.2
Odchylně od ujednání obsaženého v čl. 7.1 VOP platí, že Uživatel je povinen za řádně dodané Zvláštní Zboží uhradit Cenu účtovanou v okamžiku uzavření Smlouvy. Vzhledem k tomu se v tomto případě čl. 7.6 VOP nepoužije. Cena platná v okamžiku potvrzení Objednávky Uživatelem je pouze orientační a není pro Poskytovatele závazná.
10.3
Odchylně od ujednání obsaženého v čl. 6.6 VOP platí, že v případě Zvláštního Zboží je Smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Uživateli, resp. okamžikem marného pokusu o dodání, jak jej upravuje Článek 8 VOP.
10.4
V případě platby Ceny za Zvláštní Zboží postupem dle čl. 7.2.3 VOP je Poskytovatel oprávněn provést blokaci částky z bankovního účtu Uživatele ve výši Ceny za příslušnou uskutečněnou Objednávku, zvýšenou o 10%.

Článek 11: Smlouva

11.1
Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení, která obsahuje tento Článek 11.
11.2
Smlouvou se Poskytovatel zavazuje převést vlastnické právo a/nebo poskytnout licenci ke Zboží, resp. příslušné dokumenty (zejména licenční nebo registrační klíč a údaje k jejímu uplatnění) na Uživatele a Uživatel takové Zboží a/nebo licenci k němu přijímá a zavazuje se za něj zaplatit Cenu. Uživatel bere na vědomí, že pokud je předmětem Objednávky licence ke Zboží, potom Uživatel uzavírá licenční smlouvu za podmínek uvedených v tomto Zboží přímo s poskytovatelem této licence (který není Poskytovatelem, není-li ve Zboží stanoveno jinak) a její podmínky a práva povinnosti z ní vyplývající se řídí smlouvou mezi osobou, která licenci poskytla, a Uživatelem.
11.3
Poskytovatel zajistí dodání Zboží způsobem zvoleným Uživatelem v rámci nákupního procesu prostřednictvím IS, a to z možností uvedených v IS.
11.4
Poskytovatel dodá Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Smlouvy a vyvine úsilí k tomu, aby byly dodrženy orientační lhůty pro dodání Zboží uvedené v IS; v případě, že Uživatel zvolí způsob zaplacení Ceny uvedený v článku 7.2.2, 7.2.3, 7.2.6 nebo 7.2.7 těchto VOP, počíná běžet lhůta od připsání celé Ceny na bankovní účet Poskytovatele a nestane-li se tak ve lhůtě dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy, ruší se Smlouva od počátku. Poskytovatel je však oprávněn dodat Zboží dříve (zpravidla ve lhůtě dodání), a to zejména pokud mu poskytovatel platební služby oznámí, že jsou finanční prostředky určené na zápecní Ceny deponovány v jeho prospěch.
11.5
Uživatel je povinen zaplatit Poskytovateli náklady na dodání Zboží Uživateli, které budou Poskytovatelem vyčísleny v rámci nákupního procesu před potvrzením Objednávky prostřednictvím IS, zejména poštovné, přepravné a/nebo balné.
11.6
Bude-li tato možnost Uživateli v IS nabídnuta a zvolí-li Uživatel v IS způsob dodání uvedený v článku 8.1.2Chyba: Zdroj odkazu nenalezen těchto VOP, bude Uživateli doručen na jím zadaný email v IS unikátní kód, jehož sdělením je podmíněno vydání Zboží (za unikátní kód ve smyslu tohoto článku se považuje číslo objednávky, nebude-li v tomto emailu stanoveno jinak). Uživatel má povinnost držet tento kód v tajnosti tak, aby jej nemohla získat neautorizovaná osoba bez překonání bezpečnostních mechanismů. V případě, že kód sdělí při převzetí Zboží osoba odlišná od Uživatele, prohlašuje tímto Uživatel, že takové osobě udělil plnou moc k převzetí Zboží; Osoba přebírající Zboží je povinna prokázat se dokladem totožnosti, zejména občanským průkazem. Uživatel tímto dává souhlas se zpracováním osobního údaje – čísla občanského průkazu. Uživatel má povinnost vyzvednou si Zboží na jím zvoleném Výdejním místě ve lhůtě patnácti (15) dní od uzavření Smlouvy, a to v otevírací dobu daného Výdejního místa, která je uvedena v IS; nevyzvednutím Zboží ve lhůtě se Smlouva ruší od počátku. Uživatel je povinen v takovém případě uhradit Poskytovateli veškeré náklady, které mu v důsledku zrušení Smlouvy vzniknou, zejména náklady na dopravu Zboží do Výdejního místa a náklady na jeho skladování ve Výdejním místě. Za vyzvednutí Zboží na výdejním místě je Poskytovatel oprávněn účtovat poplatek, pokud je tento v IS stanoven.
11.7
Uživatel se zavazuje zaplatit za Zboží Cenu způsobem zvoleným Uživatelem v rámci nákupního procesu prostřednictvím IS, a to z možností uvedených v IS.
11.8
Cena se považuje za zaplacenou momentem připsání celé částky Ceny a nákladů Poskytovatele na dodání Zboží na účet Poskytovatele, nebo předáním takové částky v hotovosti Poskytovateli.
11.9
Součástí Ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením Ceny; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
11.10
Poskytovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží do úplného zaplacení Kupní ceny, nebude-li v konkrétním případě stanoveno jinak.
11.11
Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí Zboží, u Uživatele, který Spotřebitelem není momentem, předání Zboží prvnímu přepravci.
11.12
Poskytovatel, resp. přepravce, odevzdá Uživateli Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Poskytovatel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku.
11.13
Smluvní strany ujednávají, že způsob zabalení Zboží určuje výhradně Poskytovatel. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ust. § 2097 NOZ.
11.14
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Článek 12: Práva a povinnosti Uživatele

12.1
Uživatel je povinen průběžně sledovat novelizace VOP a seznámit se bez zbytečného odkladu se změnami těchto VOP.
12.2
Uživatel je povinen dodržovat při užívání IS platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství, zejména AZ. Veškeré škody, které by takto Poskytovateli nebo třetím osobám vznikly, a za které by Uživatel odpovídal, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
12.3
Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v IS mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Poskytovatele. V případě rozporu mezi vyobrazením a popisem má přednost popis Zboží uvedený v IS, nevyplývá-li z informací uvedených v IS něco jiného.
12.4
Uživatel je oprávněn obracet se na Poskytovatele s žádostmi, podněty a připomínkami. Kontaktní údaje Poskytovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v IS.
12.5
Uživatel nemá právo započíst jakékoliv své pohledávky za Poskytovatelem za pohledávkami Poskytovatele za Uživatelem.
12.6
Uživatel nemá právo postoupit své pohledávky za Poskytovatelem třetí osobě bez souhlasu Poskytovatele.

Článek 13: Práva a povinnosti Poskytovatele

13.1
V případě porušení těchto VOP nebo Smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů může Poskytovatel zrušit Uživatelský účet. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet rovněž tehdy, bude-li to z jiných důvodů nezbytné.
13.2
Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit funkčnost IS či přístup na něj na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy IS nebo jiného důvodu na straně Poskytovatele nebo třetí osoby.
13.3
Poskytovatel je oprávněn změnit přístupové údaje k Uživatelskému účtu (uživatelské jméno a heslo) z naléhavého technického nebo bezpečnostního důvodu i bez souhlasu Uživatele, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služeb. Takto změněné přístupové kódy (uživatelské jméno a heslo) Poskytovatel Uživateli oznámí bez zbytečného odkladu.
13.4
Z provozních nebo jiných důvodů může Poskytovatel změnit technické řešení IS, pokud je to nutné k řádnému poskytování Služeb.
13.5
Poskytovatel může informovat po uzavření Smlouvy Uživatele o svých obchodních nabídkách a o nabídkách svých obchodních Partnerů, s čímž Uživatel výslovně souhlasí.
13.6
Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy či dodatku zejména tehdy, pokud Uživatel vstoupil do likvidace, bylo proti jeho osobě zahájeno a probíhá insolvenční řízení nebo je jeho majetek postižen exekucí (pokud některá z těchto skutečností nastane v průběhu trvání Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit).
13.7
Poskytovatel je rovněž oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy v případech, kdy by jinak byl oprávněn od Smlouvy odstoupit (zejména v souladu s čl. 9.13 VOP).
13.8
Poskytovatel má právo kdykoliv jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Uživatelem na pohledávky Uživatele za Poskytovatelem.
13.9
Poskytovatel je oprávněn kdykoli jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z těchto VOP nebo i celou Smlouvu postoupit na třetí osobu i bez souhlasu Uživatele.
13.10
Poskytovatel má právo kdykoliv měnit obsah IS bez předchozího oznámení.

Článek: 14 Ochrana údajů a Cookies

14.1
Poskytovatel může všechny podstatné informace týkající se Uživatelů, které uložil zejména jako elektronická data, užívat v souladu s právním řádem České republiky k účelům poskytování Služeb příp. dalších služeb.
14.2
Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem poskytnutých mu při uzavření Smlouvy, Registraci nebo Předregistraci, a to včetně údajů takto poskytnutý při Registraci přes sociální síť provozovatelem této sociální sítě. Poskytovatel prohlašuje, že tyto osobní údaje Uživatele bude zpracovávat za účelem provozování IS, případně za účelem vymáhání práv Poskytovatele a k marketingovým účelům. Uživatel souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů obchodním partnerům Poskytovatele za účelem zasílání marketingových sdělení Uživateli.
14.3
Poskytovatel údaje o Zboží vloženém do Nákupního košíku:
14.3.1
uchovává při Předregistraci po dobu 30 kalendářních dní ode dne následujícího po vložení Zboží do Nákupního košíku;
14.3.2
může uchovávat při Registraci po dobu trvání Registrace a následujících 30 kalendářních dní po jejím skončení, nejméně však po dobu 30 kalendářních dní ode dne následujícího po vložení Zboží do Nákupního košíku.
14.4
Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole. Osobní údaje jsou od Uživatele získávány na základě Smlouvy. Uživatel poskytuje své osobní údaje dobrovolně. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Data Poskytovatel zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu do jednoho roku od zrušení Registrace, příp. od provedení Předregistrace, nebo do úplného vypořádání práv a povinností ze Smlouvy, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi a dále k účelu, který Uživatel výslovně odsouhlasí (zejména jejich využití při marketingových a propagačních akcích, zasílání marketingových materiálů, případně poskytnutí třetím osobám za tímto účelem). Období, pro které Uživatel udělil svůj souhlas, končí písemným odvoláním ze strany Uživatele provedeným v rámci IS, pokud bude obsahovat příslušnou funkcionalitu, případně odvoláním v listinné podobě zaslaným na adresu sídla Poskytovatele. Část osobních údajů může Uživatel po přihlášení do IS prohlížet, kontrolovat a měnit. Registrací nebo uzavřením Smlouvy Uživatel stvrzuje pravdivost poskytnutých údajů, zejména pokud jde o specifikaci svých osobních a kontaktních údajů. Pokud se osobní údaje Uživatele změní nebo jsou nepřesné, je Uživatel povinen bez prodlení tyto aktualizovat nebo Poskytovatele o této skutečnosti neprodleně informovat. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o informace ohledně zpracování jeho osobních údajů, o provedení jakékoli změny, opravy nebo likvidace jeho osobních údajů, nebo se obrátit na Poskytovatele v případě, že se bude domnívat, že s jeho osobními údaji je nakládáno v rozporu se zákonem.
14.5
Pokud Uživatel užije IS, Poskytovatel může určité informace shromažďovat také automatickými prostředky, například s použitím souborů cookies a prostřednictvím metody clickstream. Informace, které tímto způsobem poskytovatel shromažďuje, zahrnují IP adresu, vlastnosti webového prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazyková nastavení, odkazující URL adresy, akce provedené v IS a data a časy návštěvy IS. „Cookie“ je datový soubor, který webový server odesílá do počítače Uživatele nebo jiného zařízení připojeného k Internetu, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče Uživatele nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení. Poskytovatel využívá soubory cookie v IS pro jeho vylepšení a poskytování Služeb a zajišťování funkčnosti Uživatelům. Soubory cookie jsou základem pro provádění transakcí nebo požadavku, který vzejde od Uživatelů. Mezi příklady patří zapamatování si informací, jak se Uživatel pohybuje stránkou za účelem usnadnění práce pro Uživatele a poskytnutí pokud možno vhodné nabídky služeb. Tyto soubory cookie umožňují IS zapamatovat si, jaké možnosti Uživatel zvolil, čímž mu zajišťuje větší funkčnost. Například funkční soubory cookie umožňují IS zapamatovat si nastavení, které je pro Uživatele specifické, jako je výběr země a trvalý stav přihlášení v případě, že si ho Uživatel nastaví. Analytické soubory cookie Poskytovateli umožňují shromáždit data související s používáním IS, včetně obsahu, na který Uživatel klikne při prohlížení IS za účelem zlepšení výkonnosti a vzhledu IS. Tyto soubory cookie mohou být poskytnuty třetí straně, tj. poskytovateli analytických nástrojů, ale jsou používány pouze pro účely související s IS. Cílené soubory cookie si pamatují informace týkající se Uživatelova využívání IS, aby Poskytovatel Uživateli mohl poskytnout propagační a jiné zacílené informace v IS.
14.6
Dále Poskytovatel může automatizovaně prostřednictvím metody clickstream získávat záznam obsahu, na který Uživatel kliká při prohlížení IS. Poskytovatel může používat také webové analytické nástroje třetích stran, které shromažďují informace o aktivitách návštěvníků IS. Pomocí svého prohlížeče může Uživatel zjistit, jakým způsobem bude upozorněn na příjem některých typů souborů cookies nebo jak lze některé typy souborů cookies omezit nebo zablokovat (zakázat). Internetové prohlížeče nabízí způsoby, jak omezit nebo zrušit soubory cookie. Poskytovatel upozorňuje Uživatele na to, že bez souborů cookies pravděpodobně nebude moci používat některé funkce IS.
14.7
Poskytovatel užívá technické prostředky pro monitorování IS tak, aby mohl zajistit jeho bezpečnost a reagovat na případné útoky.

Článek 15: Odpovědnost za škodu a náhrada škody

15.1
Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak NOZ a AZ.
15.2
Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky IS či Služeb způsobené přerušením přívodu el. energie.
15.3
Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, zejména provozovateli platebních systémů nebo doručovatelů, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.
15.4
Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů ani jejich způsob využívání IS, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP či AZ, ani za škody a újmu takto vzniklou.
15.5
Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky IS či jakékoli nefunkčnosti Služby.

Článek 16: Spotřebitelská ujednání

16.1
Ustanovení tohoto článku VOP se použijí v případě, že je Smlouva uzavřena se Spotřebitelem distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvní stran, nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele.
16.2
Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu, pokud to NOZ nevylučuje. K odstoupení do Smlouvy lze využít formulář, jehož aktuální znění, jež lze odeslat on-line, je dostupné v IS ZDE. Není-li odkaz funkční, lze k odstoupení využít formulář, který tvoří přílohu č. 3 těchto VOP. V takovém případě je nutné formulář odeslat v listinné podobě. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou i tehdy, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odeslal Poskytovateli oznámení o tom, že od Smlouvy odstupuje. Vzorové poučení o právu Spotřebitele odstoupit od Smlouvy je přílohou Smlouvy, aktuální znění je dostupné v IS ZDE.
16.3
Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, sdělí písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení Ceny, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody. Nebude-li Spotřebitelem číslo bankovního účtu sděleno, bude mu Cena vrácena na účet, z něhož byla Spotřebitelem Cena uhrazena, jestliže takový účet existuje. Dokud nebude Poskytovateli bankovní účet pro vrácení Ceny znám, není povinen tuto vracet a není s jejím vrácením v prodlení.
16.4
Spotřebitel nesmí v případě odstoupení od Smlouvy podle čl. 16.2 této Smlouvy ze Zboží odstraňovat originální označení (tj. cedulky, nálepky apod.) a pokud tak učiní, je v souladu s příslušnými ustanoveními NOZ povinen Poskytovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.
16.5
Spotřebitel prohlašuje, že je mu znám význam všech doložek ve smyslu ust. § 1754 NOZ.

Článek 17: Řešení sporů a rozhodné právo

17.1
Vztahy vyplývající z VOP a Smluv se řídí českým právem.
17.2
Všechny spory mezi Smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.
17.3
Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozího odstavce do třiceti dnů, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud. Pokud bude vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vztahem mezi podnikateli, potom strany sjednaly, že místně příslušným soudem je Obvodní soud pro Prahu 10 (jsou-li věcně příslušné okresní soudy), nebo Městský soud v Praze (jsou-li věcně příslušné Krajské soudy) a není-li věcně příslušný žádný z nich, potom se místně příslušný soud určí podle sídla Poskytovatele.

Článek 18: Změny VOP

18.1
V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 NOZ a Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP.
18.2
Změnu oznámí Uživateli prostřednictví IS. Uživatel má právo změny VOP odmítnout ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny VOP a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době tři (3) dny, o které Smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.
18.3
Platí, že provedením Objednávky za účinnosti konkrétních VOP Uživatel vyjadřuje s těmito VOP svůj souhlas.

Článek 19: Závěrečná ustanovení

19.1
Uživatel prohlašuje, že se seznámil s VOP před uzavřením Smlouvy a VOP mu jsou známy ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 NOZ.
19.2
Ujednání ve Smlouvě má přednost před ujednáním ve VOP, pokud by však jakékoli ujednání ve Smlouvě bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto tohoto ujednání ve Smlouvě.
19.3
Pokud Poskytovatel realizuje jakoukoli akci (zejména propagační, promoční nebo marketingovou akci), která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky akce přednost před podmínkami v těchto VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto tohoto ujednání z této konkrétní akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Poskytovatel si vyhrazuje právo akci kdykoli zrušit.
19.4
Pokud VOP hovoří o škodě, myslí se tímto újma včetně jednotlivých nároků, ze kterých se tato skládá.
19.5
Smluvní strany v souladu s § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, takové přijetí je vždy považováno za novou nabídku.
19.6
Do platných VOP lze nahlížet v IS.
19.7
Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, reklamní akce a další propagační zprávy budou strany zasílat zejména elektronicky, tj. především prostřednictvím IS, pokud bude takovou funkcionalitu umožňovat, a dále prostřednictvím emailu nebo SMS nebo jiným vhodným způsobem.
19.8
Ukončením trvání Smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran VOP, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení, zejména pohledávky Poskytovatele za Uživatelem a jiné závazky Uživatele, zejména sankční nároky Poskytovatele.
19.9
Pokud se některé ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Smlouvy nebo VOP jako celku. Smluvní strany sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.
19.10
Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytování Služeb kdykoli omezit nebo bez náhrady ukončit, a to i bez předchozího upozornění.
19.11
Nedílnou součást VOP tvoří tyto přílohy:
19.11.1
Příloha č. 1 Informace poskytované Spotřebiteli před uzavřením smlouvy prostředky komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele a Poučení o právu Spotřebitele na odstoupení od smlouvy;
19.11.2
Příloha č. 2 Reklamační řád;
19.11.3
Příloha č. 3 Formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory Prodejce.
19.12
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2015.

Chráníme vaše údaje

Našim hlavním cílem je Vám nabízet ty nejlepší možné produkty za akční ceny a tím se starat o Vaše mazlíčky. V tento moment bychom Vás také chtěli ubezpečit, že s Vašimi osobními údaji zacházíme s řádnou péčí, v souladu s platnými právními předpisy a samozřejmě je chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Tento dokument bude pravidelně aktualizován. Informace o zpracování osobních údajů – celý dokument ke stažení ve formátu PDF. Pokud by Vás zajímalo více, doporučujeme Vám přečíst si následující informace. Udělali jsme vše pro to, aby byly maximálně srozumitelné. Přesto, pokud by Vám nebylo něco jasné, obraťte se prosím na nás na hajek@i-kvetiny.cz

Informace o ochraně osobních údajů zpracovávaných společností HÁJEK ENTERPRISES s.r.o. k jejím zákazníkům

Tímto Vás informujeme o zpracovávání Vašich osobních údajů a o Vašich právech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „ GDPR“).

Za zpracovávání Vašich osobních údajů nese odpovědnost správce osobních údajů, kterým je společnost HÁJEK ENTERPRISES s.r.o., IČO: 066 57 001, se sídlem Zd. Bára 113/2, Ostrava 700 30.

Informace o provozování kamerového systému

Informace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „ GDPR“). Způsob zpracování osobních údajů: Obrazový záznam osoby bez záznamu zvuku.

Za zpracovávání Vašich osobních údajů nese odpovědnost správce osobních údajů, kterým je společnost HÁJEK ENTERPRISES s.r.o., IČO: 066 57 001, se sídlem Zd. Bára 113/2, Ostrava 700 30.

Poučení GDPR pro obchodní partnery

Tímto Vás informujeme o zpracovávání Vašich osobních údajů a o Vašich právech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „ GDPR“).

Za zpracovávání Vašich osobních údajů nese odpovědnost správce osobních údajů, kterým je společnost HÁJEK ENTERPRISES s.r.o., IČO: 066 57 001, se sídlem Zd. Bára 113/2, Ostrava 700 30.

Ochrana informací

Veškeré soubory, které uživatelé uloží na servery služby jsou svázány účtem uživatele a uživatel sám rozhoduje o jejich přístupnosti dalším osobám. Poskytovatel není oprávněn přivlastňovat si data nahraná uživateli, má však právo data uživatelů mazat v souladu s výše uvedenými pravidly. Poskytovatel se zavazuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů chránit veškeré údaje uživatele zadané uživatelem do jeho účtu. Ustanovení o ochraně informací se nevztahuje na případy vyžádání si informací státními orgány k takovému kroku oprávněnými zákonem.

Podmínky ochrany osobních údajů

Provedením registrace prostřednictvím internetového formuláře a vytvořením účtu k využívání služeb, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatele ve smyslu čl. 4, bod 7) GDPR. Osobní údaje Poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Při objednávce služeb jsou vyžadovány údaje, které jsou osobními údaji ve smyslu ustanovení čl. 4, bod 1) GDPR. Získané údaje (e-mailová adresa) jsou nutné pro úspěšnou registraci uživatele a pro další využití služeb uživatelem. Při určitých způsobech platby za služby zpracovává poskytovatel i číslo bankovního účtu uživatele, číslo platební karty nebo telefonní číslo. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky služeb pro uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších aktivit přímého marketingu. Během využívání služeb uživatelem je dále poskytovatelem zpracováván i síťový identifikátor (IP adresa přístupu uživatele) jako osobní údaj uživatele. Účelem zpracování tohoto osobního údaje je zajištění kvality služeb (např. přihlášení ke službám) a dále bezpečnostní opatření proti zneužití přístupu uživatele. Poskytovatel uchovává i další technické informace týkající se využití služeb jednotlivými uživateli, které nejsou definovány přímo jako osobní údaj ve smyslu GDPR. Jedná se o záznamy přístupů uživatele (IP adresa, časy přístupu), historie stahování (IP adresa, uživatelské jméno, stahovaný soubor), historie plateb za služby, informace o smazaných souborech uživatele (včetně IP adresy uploadu). Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu z důvodů evidence daňových dokladů poskytovatelem). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. Technické informace jsou poskytovatelem mazány po uplynutí přiměřené doby, která vyplývá z technologických standardů služeb poskytovatele a požadavků dalších právních předpisů, nejpozději však do 1 roku od jejich pořízení. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci smluvního vztahu a bez poskytnutí osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít či jej ze strany poskytovatele naplňovat. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

I-KVĚTINY.CZ > OP a GDPR


Pro ověření dovozu zdarma

zadejte Vaši adresu

Načíst moji polohu

Dobrý den, kytička dorazila před chviličkou, hned jsem byla informována a udělala obrovskou radost, je krásná :) Mnohokrát Vám děkuji za doručení na změněnou adresu a za Vaši službu, kterou si lze objednat i z Nového Zélandu.  Přání psané rukou je velmi dobrý nápad, který také potěšil. Budu na Vás pět všude samou chválu a ráda Vaší služby v budoucnu opět využiji.

Narovcová J. - Ostrava Zábřeh

Děkuji za velmi profesionalní přístup.

Štěpánek P. - Karviná

Dobrý den, vaše služba je úžasná. Bydlím 300 km od našich a díky doručovací SMS jsem přes skype viděla ty rozzářené oči mojí macešky, když dostala kytičku od vás. Děkuji a přeji co nejvíce spokojených zákazníků.

Kalinová D. - Kněžmost

Dobrý den, chtěla bych poděkovat za krásnou kytici, která byla opravdu nádherná  a také bych chtěla poděkovat za Vaší vstřícnost a spolupráci, která byla opravdu úžasná. Moc děkuji. Zdravím a přeji, aby se Vám dařilo co nejlépe ve Vašem konání.

Kacanu E. - Praha

Bezkonkurenční obchod minimálně v Ostravě!!! Doporučuji, kde můžu, pravidelně se vracím! Rychlost, kvalita, příjemný personál a ještě příjemnější ceny!!! Paráda

Maceáš M. - Ostrava Poruba

Dobrý den chtěla bych Vám poděkovat za exlenentní službu. Kytice je opravdu nádherná a doručena včas. Děkuji mnoho!

Cole D. - Florida

Děkuji moc za rychlé doručení květin, kamarádka byla nadšená, určitě doporučím všem a zase někdy využiji vašich služeb.

Kobzová J. - Ostrava Výškovice

Už tu jezdím pro kytičky par let a absolutní spokojenost. Pani Hajkova a její kolegyně jsou přímo kouzelníci. Vřele doporučuji.

Stohlová R. - Moravská Ostrava

100% spolehlivost a spokojenost :-) můžu jedině doporučit ;-)

Stuchlíková L. - Ostrava Hrabůvka

Dnes byla doručena květina pro naši babičku,která byla ochromena skvělou službou a milým kurýrem,jako i samotnou krásnou kyticí.Mnohokrát děkuji a vřele můžu doporučit Vaše služby

Bačovská L. - Ostrava Dubina

Děkuji za nádhernou květinku pro maminku :).. Těším se na další..

Zezulková J. - Hošťálkovice

Moc děkuji za maximální ochotu,vstřícnost a profesionální přístup.Budu doporučovat a chválit všude!

Pavlíková K. - Petřvald

Perfektní služby, doručení přesně podle objednávky, krásné květiny, milé a profesionální chování doručujícího - vřele doporučuji :-)

Šodková K. - Mošnov

Vřele doporučuji tyto služby, objednávání z Irska květina doručena do hodiny poza Ostravu. Superb servis, kytice vypadala stejně neli lépe jako na obrázku, sklidila veliký úspěch, děkuji za doručení. DOPORUČUJI !!

Zálesný O. - Irsko

Profesionální servis, maximální ochota a květina doručena i na čas dle požadavku. Děkuji a moc doporučuji.

Fajkusova P. - Opava

Maximální spokojenost, skvělé ceny, milé jednání a kytička doručena přesně dle požadavku :-) určo doporučuji

Mrozková K. Klimkovice